CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 1 – Topic 18 – Shoes

Part 1 – Topic 18 – Shoes

Câu hỏi:
– How many pairs of shoes do you have?

– Do you like shopping for shoes?

– How often do you buy shoes?

– What kinds of shoes do you usually buy?

– Do you prefer confortable shoes or fashionable shoes? 

– Are people willing to buy expensive shoes?

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S