CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 1 – Topic 17 – Mirrors

Part 1 – Topic 17 – Mirrors

Câu hỏi:
– Do you often look at yourself in the mirror?

– Do you often buy mirrors?

– Do you think mirrors are necessary ornaments?

– Where do you put mirrors?

– What are some other uses of mirrors?

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S