CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 1 – Topic 16 – Robots

Part 1 – Topic 16 – Robots

Câu hỏi:
– Are you interested in robots? Why/Why not?

– Do you like robots to work at your home?

– Do you want to take a car which robot is the driver?

– Will robots replace human beings in the workplace completely?

– Can robots cause terrorism?

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S