CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 1 – Topic 15 – Indoor games

Part 1 – Topic 15 – Indoor games

Câu hỏi:
– Do you play any indoor games?

– Do you prefer to play indoor games or outdoor games?

– What indoor games did you play when you were a child?

– Is there any particular indoor games that you like?

– What sorts of indoor games do children play now?

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S