CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 1 – Topic 14 – Time management

Part 1 – Topic 14 – Time management

Câu hỏi:
– How do you organize your time?

– Do you think young people organize their time in the same way?

– Do you think it is important to be on time?

– How would you feel when you were late for an appointment?

– How do you feel when others are late?

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S