CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 1 – Topic 13 – Schools

Part 1 – Topic 13 – Schools

Câu hỏi:
– How old were you when you started school?

– Where did you go to school?

– How did you get to school each day?

– Did you enjoy schooling? Why/Why not?

– Have you ever returned to see your old school?

– Which subject did you like least?

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S