CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 1 – Topic 12 – History

Part 1 – Topic 12 – History

Câu hỏi:
– Do you like history?

– What historical events do you find most interesting?

– Do you think history is important?

– Do you like to watch programs on TV about history?

– Do you think you can really learn history from films and TV programs?

– Do you think the Internet is a good place to learn about history?

– Can you name a person from history you would like to learn more about? Why would you like to learn more about him or her?

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
Gửi inbox trên fanpage của B.U.S