CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 1 – Topic 10 – Emails and letters

Part 1 – Topic 10 – Emails and letters

Câu hỏi:

-Do you think emails are useful?

– Do you think it is a good think that some companies send out spam emails for the purpose of advertising?

-Do you think email might one day replace handwritten letters?

-Do you often write letters?

-What do you think is the most difficult kind of letter to write?

-Do you prefer to write letters or emails?

– What are the differences between handwritten letters and emails?

-What kind (s) of letter/email do you think is (are) the hardest to write?

-How do you feel when you receive a letter or email?

-What kinds of emails (or letters) do you receive that make you feel happy?

 

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
 Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
 Gửi inbox trên fanpage của B.U.S