CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 1 – Topic 1 – Jewelry

Part 1 – Topic 1 – Jewelry

Câu hỏi:
– Do people in your country ever wear jewellery, such as rings or neckless? Why do people like to wear those things?

– How often do you wear jewelry?

– What kind of jewellery do you like?

– Have you ever bought or received jewellery as a present?

-What can jewellery tell us about the person who is wearing it?

– Do you think people will keep a piece of jewelry for a long time?

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
 Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
 Gửi inbox trên fanpage của B.U.S