CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Opinion – Personal Viewpoint – Topic 64

Đề bài: Some people think that it is the responsibility of the government to ensure that people in the country have healthy lifestyles. Other people believe that individuals should be free to decide their own lifestyles. Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu các bạn có […]

Đ bài:
Some people think that it is the responsibility of the government to ensure that people in the country have healthy lifestyles. Other people believe that individuals should be free to decide their own lifestyles.

Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu các bạn có nhu cầu chỉnh sửa bài viết, các bạn hãy:
 Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
 Gửi inbox trên fanpage của B.U.S

Bài mu:Opinion - Personal Viewpoint - Topic 64

Nguồn: Sưu tầm