CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Opinion – Personal Viewpoint – Topic 63

Đề bài: What are the main tasks of the universities; to other students knowledge and skill essential for their future career, or to provide students with access to knowledge itself? What do you think university education should contain? Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu các […]

Đ bài:
What are the main tasks of the universities; to other students knowledge and skill essential for their future career, or to provide students with access to knowledge itself? What do you think university education should contain?

Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu các bạn có nhu cầu chỉnh sửa bài viết, các bạn hãy:
 Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
 Gửi inbox trên fanpage của B.U.S

Bài mu:Opinion - Personal Viewpoint - Topic 63

Nguồn: Sưu tầm