CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Opinion – Personal Viewpoint – Topic 61

Đề bài: Many people think it’s wrong to lock animals up in zoos because it is cruel and serves little purpose. But others think that the animals in zoos can bring happiness to people, especially kid. What your opinion? Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu […]

Đ bài:
Many people think it’s wrong to lock animals up in zoos because it is cruel and serves little purpose. But others think that the animals in zoos can bring happiness to people, especially kid. What your opinion?

Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu các bạn có nhu cầu chỉnh sửa bài viết, các bạn hãy:
 Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
 Gửi inbox trên fanpage của B.U.S

Bài mu:Opinion - Personal Viewpoint - Topic 61

Nguồn: Sưu tầm