CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Opinion – Personal Viewpoint – Topic 60

Đề bài: Surveilance cameras are now installed in many shops and supermarkets to prevent shop lifting. But many people are againt this because they think it is disregard of privaxy. What your views about this? Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu các bạn có nhu […]

Đ bài:
Surveilance cameras are now installed in many shops and supermarkets to prevent shop lifting. But many people are againt this because they think it is disregard of privaxy. What your views about this?

Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu các bạn có nhu cầu chỉnh sửa bài viết, các bạn hãy:
 Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
 Gửi inbox trên fanpage của B.U.S

Bài mu:Opinion - Personal Viewpoint - Topic 60

Nguồn: Sưu tầm