CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Opinion – Personal Viewpoint – Topic 59

Đề bài: Many old building are protected by law because they are part of a nation’s history. However, Some people think they should be knocked down to make way for new ones because people need houses and offices. How important is it to maintain old building? Should history stand in the way of progress? Các […]

Đ bài:
Many old building are protected by law because they are part of a nation’s history. However, Some people think they should be knocked down to make way for new ones because people need houses and offices. How important is it to maintain old building? Should history stand in the way of progress?

Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu các bạn có nhu cầu chỉnh sửa bài viết, các bạn hãy:
 Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
 Gửi inbox trên fanpage của B.U.S

Bài mu:Opinion - Personal Viewpoint - Topic 59

Nguồn: Sưu tầm