CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Opinion – Personal Viewpoint – Topic 55

Đề bài: Some people like to risk their lives in some dangerous sports such as mountain climbing. Some say rescuers need not to risk their own lives to save those trapped on mountain peeks and that people should be responsible for their own life. What is your opinion? Các bạn hãy tham khảo bài mẫu […]

Đ bài:
Some people like to risk their lives in some dangerous sports such as mountain climbing. Some say rescuers need not to risk their own lives to save those trapped on mountain peeks and that people should be responsible for their own life. What is your opinion?

Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu các bạn có nhu cầu chỉnh sửa bài viết, các bạn hãy:
 Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
 Gửi inbox trên fanpage của B.U.S

Bài mu:Opinion - Personal Viewpoint - Topic 55

Nguồn: Sưu tầm