CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Opinion – Personal Viewpoint – Topic 43

Đề bài: Nowaday doctor can become very rich. Maybe they should not focus on profitable activities such as plastic surgery or looking after rich patients but concentrate more on all patients’s health, no matter how rich they are. Give your point of view. Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành […]

Đ bài:
Nowaday doctor can become very rich. Maybe they should not focus on profitable activities such as plastic surgery or looking after rich patients but concentrate more on all patients’s health, no matter how rich they are. Give your point of view.

Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu các bạn có nhu cầu chỉnh sửa bài viết, các bạn hãy:
 Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
 Gửi inbox trên fanpage của B.U.S

Bài mu:Opinion - Personal Viewpoint - Topic 43

Nguồn: Sưu tầm