CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Opinion – Personal Viewpoint – Topic 37

Đề bài: Some say it is impossible for a woman to work full-time and remain a good mother. So they should be paid by the government to stay at home to raise the children. What is your opinion? Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu các […]

Đ bài:
Some say it is impossible for a woman to work full-time and remain a good mother. So they should be paid by the government to stay at home to raise the children. What is your opinion?

Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu các bạn có nhu cầu chỉnh sửa bài viết, các bạn hãy:
 Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
 Gửi inbox trên fanpage của B.U.S

Bài mu:Opinion - Personal Viewpoint - Topic 37

Nguồn: Sưu tầm