CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Opinion – Personal Viewpoint – Topic 33

Đề bài: Television is dangerous because it destroys the family tie and community spirtit. It is said by someone that television absorbs so much of people’s time to talk to each other. To what extend do you agree or disagree? Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. […]

Đ bài:
Television is dangerous because it destroys the family tie and community spirtit. It is said by someone that television absorbs so much of people’s time to talk to each other. To what extend do you agree or disagree?

Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu các bạn có nhu cầu chỉnh sửa bài viết, các bạn hãy:
 Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
 Gửi inbox trên fanpage của B.U.S

Bài mu:Opinion - Personal Viewpoint - Topic 33

Nguồn: Sưu tầm