CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Opinion – Personal Viewpoint – Topic 30

Đề bài: Food are produced more cheaply toby by using improved fertilizers and machinery. However, some of the methods used in agriculture are dangerous to human health and local communities. To what extend do you agree or disagree? Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu các […]

Đ bài:
Food are produced more cheaply toby by using improved fertilizers and machinery. However, some of the methods used in agriculture are dangerous to human health and local communities. To what extend do you agree or disagree?

Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu các bạn có nhu cầu chỉnh sửa bài viết, các bạn hãy:
 Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
 Gửi inbox trên fanpage của B.U.S

Bài mu:Opinion - Personal Viewpoint - Topic 30

Nguồn: Sưu tầm