CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Opinion – Personal Viewpoint – Topic 26

Đề bài: Most countries spend large amount of money on weapon to defend themselves though they are not at war. Som believe those countries. To what extent do you agree or disagree with this statement? Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu các bạn có nhu […]

Đ bài:
Most countries spend large amount of money on weapon to defend themselves though they are not at war. Som believe those countries. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu các bạn có nhu cầu chỉnh sửa bài viết, các bạn hãy:
 Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
 Gửi inbox trên fanpage của B.U.S

Bài mu:Opinion - Personal Viewpoint - Topic 26

Nguồn: Sưu tầm