CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Opinion – Personal Viewpoint – Topic 25

Đề bài: Creative artist should be given the freedom to express their ideas (through words, pictures, music, or films). However, some people think government should impose certain restriction on them. To what extend do you agree or disagree? Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu các […]

Đ bài:
Creative artist should be given the freedom to express their ideas (through words, pictures, music, or films). However, some people think government should impose certain restriction on them. To what extend do you agree or disagree?

Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu các bạn có nhu cầu chỉnh sửa bài viết, các bạn hãy:
 Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
 Gửi inbox trên fanpage của B.U.S

Bài mu:Opinion - Personal Viewpoint - Topic 25

Nguồn: Sưu tầm