CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Opinion – Personal Viewpoint – Topic 23

Đề bài: Nowadays people can use computers to talk, learn and communicate without leaving home. There is a danger that it will cause more isolation and lack of communication among people. To what extend do you agree or disagree with this statement? Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài […]

Đ bài:
Nowadays people can use computers to talk, learn and communicate without leaving home. There is a danger that it will cause more isolation and lack of communication among people. To what extend do you agree or disagree with this statement?

Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu các bạn có nhu cầu chỉnh sửa bài viết, các bạn hãy:
 Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
 Gửi inbox trên fanpage của B.U.S

Bài mu:Opinion - Personal Viewpoint - Topic 23

Nguồn: Sưu tầm