CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Opinion – Personal Viewpoint – Topic 21

Đề bài: As science and technology contribute most to the development of society, science students should get more financial support from government thn students in other fields (e.g. business, language, etc.). To what extend do you agree or disagree with this statement? Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài […]

Đ bài:
As science and technology contribute most to the development of society, science students should get more financial support from government thn students in other fields (e.g. business, language, etc.). To what extend do you agree or disagree with this statement?

Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu các bạn có nhu cầu chỉnh sửa bài viết, các bạn hãy:
 Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
 Gửi inbox trên fanpage của B.U.S

Bài mu:Opinion - Personal Viewpoint - Topic 21

Nguồn: Sưu tầm