CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Opinion – Personal Viewpoint – Topic 20

Đề bài: It is right that college graduates earn higher salaries than the less well-educated in the community. But they should also pay the full cost of their study. Do you agree or disagree with this statement? Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu các bạn […]

Đ bài:
It is right that college graduates earn higher salaries than the less well-educated in the community. But they should also pay the full cost of their study. Do you agree or disagree with this statement?

Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu các bạn có nhu cầu chỉnh sửa bài viết, các bạn hãy:
 Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
 Gửi inbox trên fanpage của B.U.S

Bài mu:Opinion - Personal Viewpoint - Topic 20

Nguồn: Sưu tầm