CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Opinion – Discussion – Topic 8

Đề bài: Some people think that traditional culture is being damaged as it is used as a tool to make money in the tourism industry. Others think it is the only way to preserve and protect culture and tradition. Discuss and state your opinion. Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn […]

Đ bài:
Some people think that traditional culture is being damaged as it is used as a tool to make money in the tourism industry. Others think it is the only way to preserve and protect culture and tradition. Discuss and state your opinion.

Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu các bạn có nhu cầu chỉnh sửa bài viết, các bạn hãy:
 Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
 Gửi inbox trên fanpage của B.U.S

Bài mu:

Opinion - Discussion - Topic 8

Nguồn: Sưu tầm