CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Opinion – Discussion – Topic 6

Đề bài: Many people think that countries have a moral obligation to help each other, while others argue that the aid money is mispent by the governments that receive it, so international aid should not be given to the poor countries. discuss both sides and give your own opinion. Các bạn hãy tham khảo bài […]

Đ bài:
Many people think that countries have a moral obligation to help each other, while others argue that the aid money is mispent by the governments that receive it, so international aid should not be given to the poor countries. discuss both sides and give your own opinion.

Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu các bạn có nhu cầu chỉnh sửa bài viết, các bạn hãy:
 Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
 Gửi inbox trên fanpage của B.U.S

Bài mu:

Opinion - Discussion - Topic 6

Nguồn: Sưu tầm