CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Opinion – Discussion – Topic 3

Đề bài: Some people think that children should learn to compete, but others think that children should be taught to co-operate so that they could become more useful adults. State some reasons for both view and give your opinion.  Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu […]

Đ bài:
Some people think that children should learn to compete, but others think that children should be taught to co-operate so that they could become more useful adults. State some reasons for both view and give your opinion. 

Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu các bạn có nhu cầu chỉnh sửa bài viết, các bạn hãy:
 Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
 Gửi inbox trên fanpage của B.U.S

Bài mu:

Opinion - Discussion - Topic 3

Nguồn: Sưu tầm