CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Opinion – Discussion – Topic 2

Đề bài: Some people say that the age of books has passed and information can be accessed via video, computers, television, films and so forth. Other people think books and written words will still be essential for information dissemination. Discuss both sides and give your opinion. Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới […]

Đ bài:

Some people say that the age of books has passed and information can be accessed via video, computers, television, films and so forth. Other people think books and written words will still be essential for information dissemination. Discuss both sides and give your opinion.

Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu các bạn có nhu cầu chỉnh sửa bài viết, các bạn hãy:
 Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
 Gửi inbox trên fanpage của B.U.S

Bài mu:

Opinion - Discussion - Topic 2

Nguồn: Sưu tầm