CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Opinion – Discussion – Topic 11

Đề bài: Some people think that in order to improve the quality of education, high school student should be encouraged to evaluate and criticize their teachers, but other people maintain that suck evaluation and criticism may cause loss of respect for teachers and discipline. What do you think? Các bạn hãy tham khảo bài mẫu […]

Đ bài:

Some people think that in order to improve the quality of education, high school student should be encouraged to evaluate and criticize their teachers, but other people maintain that suck evaluation and criticism may cause loss of respect for teachers and discipline. What do you think?

Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu các bạn có nhu cầu chỉnh sửa bài viết, các bạn hãy:
 Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
 Gửi inbox trên fanpage của B.U.S

Bài mu: