CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Opinion – Discussion – Topic 1

Today, many students take the course international News in secondary school. Some say it is a waste of time. Discuss and state your opinion.

Đề bài:

Today, many students take the course international News in secondary school. Some say it is a waste of time. Discuss and state your opinion.

Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu các bạn có nhu cầu chỉnh sửa bài viết, các bạn hãy:
 Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
 Gửi inbox trên fanpage của B.U.S

Bài mẫu:

Opinion - DIscussion - Topic 1

Nguồn: Sưa tầm