CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC THU NẠP KIẾN THỨC

Interplay of outline of human head and symbolic elements on the subject of knowledge, science, technology and education

6. mucdichcuaviecthunapkienthuc-16. mucdichcuaviecthunapkienthuc-216. mucdichcuaviecthunapkienthuc-3
Nguồn: https://learnvocabinieltsreading.wordpress.com/2017/06/23/muc-dich-cua-viec-thu-nap-kien-thuc/