CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Mix – Personal Viewpoint – Solutions – Topic 02

Đề bài: If a five-year old commits a crime, should his/her parents take the responsibility and how should the parents be punished? What should be the age of child when parents no longer take the responsibility for his or her behavior? Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết […]

Đ bài:
If a five-year old commits a crime, should his/her parents take the responsibility and how should the parents be punished? What should be the age of child when parents no longer take the responsibility for his or her behavior?

Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu các bạn có nhu cầu chỉnh sửa bài viết, các bạn hãy:
 Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
 Gửi inbox trên fanpage của B.U.S

Bài mu:Mix - Personal Viewpoint - Solutions - Topic 02

Nguồn: Sưu tầm