CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Mix – Personal Viewpoint – Solutions – Topic 01

Đề bài:Many parents use punishment to teach their kids the differences between right and wrong. They think punishment is necessary in helping them learn the distinction. To what extent do you agree or disagree with these parents? What kind of punishments would you recommend? Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn […]

Đ bài:
Many parents use punishment to teach their kids the differences between right and wrong. They think punishment is necessary in helping them learn the distinction. To what extent do you agree or disagree with these parents? What kind of punishments would you recommend?

Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu các bạn có nhu cầu chỉnh sửa bài viết, các bạn hãy:
 Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
 Gửi inbox trên fanpage của B.U.S

Bài mu:Mix - Personal Viewpoint - Solutions - Topic 01

Nguồn: Sưu tầm