CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Mix – Causes and personal viewpoint

Mix – Causes – Personal Viewpoint – Topic 01

Đề bài: People now spend much time and money on their appearance and pay more attention...