CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Lịch khai giảng

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 2/2019

Bắt đầu từ 16/2, B.U.S khai giảng các lớp như sau:

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 10-11

B.U.S gửi đến các bạn lịch khai giảng tháng 10-11/2017

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 9

B.U.S gửi đến các bạn lịch khai giảng tháng 9/2017

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 5 & THÁNG 6

Lịch khai giảng tháng 5 & 6