CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Ideas – Solutions – Topic 01

Đề bài: There are more and more cars in the cities. Hence, pedestrian and cyclists are endangered by heavy traffic. Gardens and streets give way to car parks and highways. How can city planners satisfy all people’s needs? Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu các […]

Đ bài:
There are more and more cars in the cities. Hence, pedestrian and cyclists are endangered by heavy traffic. Gardens and streets give way to car parks and highways. How can city planners satisfy all people’s needs?

Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu các bạn có nhu cầu chỉnh sửa bài viết, các bạn hãy:
 Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
 Gửi inbox trên fanpage của B.U.S

Bài mu:Ideas - Solutions - Topic 01

Nguồn: Sưu tầm