CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Ideas – Problems – Solutions – Topic 02

Đề bài: There are a lots of difficulties for the now students on the first day in a high school or college because they feel lonely. What are the difficulties they may face on the first day? What can the school or college do to solve these problems? Các bạn hãy tham khảo bài mẫu […]

Đ bài:
There are a lots of difficulties for the now students on the first day in a high school or college because they feel lonely. What are the difficulties they may face on the first day? What can the school or college do to solve these problems?

Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu các bạn có nhu cầu chỉnh sửa bài viết, các bạn hãy:
 Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
 Gửi inbox trên fanpage của B.U.S

Bài mu:Ideas - Problems - Solutions - Topic 02

Nguồn: Sưu tầm