CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Ideas – Problems – Causes – Solutions – Topic 01

Đề bài: In most parts of the world, the volume of traffic is growing at an alarming rate. Discuss the main traffic problems in your country, their causes and solutions. Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu các bạn có nhu cầu chỉnh sửa bài viết, […]

Đ bài:
In most parts of the world, the volume of traffic is growing at an alarming rate. Discuss the main traffic problems in your country, their causes and solutions.

Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu các bạn có nhu cầu chỉnh sửa bài viết, các bạn hãy:
 Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
 Gửi inbox trên fanpage của B.U.S

Bài mu:Ideas - Problems - Causes - Solutions - Topic 01

Nguồn: Sưu tầm