CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Ideas – Effects – Topic 01

Đề bài: People are nonw able to perform everyday tasks such as shoping, banking, and business transactions without meeting others face to face. What are the effects on both the individual and the society? Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu các bạn có nhu cầu […]

Đ bài:
People are nonw able to perform everyday tasks such as shoping, banking, and business transactions without meeting others face to face. What are the effects on both the individual and the society?

Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu các bạn có nhu cầu chỉnh sửa bài viết, các bạn hãy:
 Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
 Gửi inbox trên fanpage của B.U.S

Bài mu:Ideas - Effects - Topic 01

Nguồn: Sưu tầm