CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Ideas – Causes – Solutions – Topic 05

Đề bài: Waste disposal presents increasing problems especially in urban areas. What do you think are the causes? Give some suggestions to the government and individuals on how to reduce the amount of rubbish. Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu các bạn có nhu cầu […]

Đ bài:
Waste disposal presents increasing problems especially in urban areas. What do you think are the causes? Give some suggestions to the government and individuals on how to reduce the amount of rubbish.

Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu các bạn có nhu cầu chỉnh sửa bài viết, các bạn hãy:
 Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
 Gửi inbox trên fanpage của B.U.S

Bài mu:Ideas - Causes - Solutions - Topic 05

Nguồn: Sưu tầm