CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Ideas – Causes – Solutions – Topic 02

Đề bài: The world of work is changing rapidly. People today no longer take onejob for life. Dicuss the causes of the these changs. What suggestions would you make for young people to prepare themselves for the work in the future? Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết […]

Đ bài:
The world of work is changing rapidly. People today no longer take onejob for life. Dicuss the causes of the these changs. What suggestions would you make for young people to prepare themselves for the work in the future?

Các bạn hãy tham khảo bài mẫu bên dưới để hoàn thành bài viết nhé. Nếu các bạn có nhu cầu chỉnh sửa bài viết, các bạn hãy:
 Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
 Gửi inbox trên fanpage của B.U.S

Bài mu:Ideas - Causes - Solutions - Topic 02

Nguồn: Sưu tầm