CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

COMPANY INNOVATION

Sau khi hoàn thành bài tập bên dưới, các bạn có thể kiểm tra đáp án tại đây: Answer Key – Finding information in the paragraph – Exercise 29 Nếu các bạn có thắc mắc, các bạn hãy:  Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com  Gửi inbox trên fanpage của B.U.S

Sau khi hoàn thành bài tập bên dưới, các bạn có thể kiểm tra đáp án tại đây: Answer Key – Finding information in the paragraph – Exercise 29

Nếu các bạn có thắc mắc, các bạn hãy:
 Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
 Gửi inbox trên fanpage của B.U.S

1 2 3

4