CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

THE CULTURE OF CHIMPANZEE

Sau khi hoàn thành bài tập bên dưới, các bạn có thể kiểm tra đáp án tại đây: Answer Key – Finding Infomation In The Paragraph – Exercise 25 Nếu các bạn có thắc mắc, các bạn hãy:  Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com  Gửi inbox trên fanpage của B.U.S  

Sau khi hoàn thành bài tập bên dưới, các bạn có thể kiểm tra đáp án tại đây: Answer Key – Finding Infomation In The Paragraph – Exercise 25

Nếu các bạn có thắc mắc, các bạn hãy:
 Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
 Gửi inbox trên fanpage của B.U.S

0069 0070 0071

 

0072