CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

WE HAVE STAR PERFORMERS

Sau khi hoàn thành bài tập bên dưới, các bạn có thể kiểm tra đáp án tại đây: Answer Key – Finding Infomation In The Paragraph – Exercise 24 Nếu các bạn có thắc mắc, các bạn hãy:  Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com  Gửi inbox trên fanpage của B.U.S

Sau khi hoàn thành bài tập bên dưới, các bạn có thể kiểm tra đáp án tại đây: Answer Key – Finding Infomation In The Paragraph – Exercise 24

Nếu các bạn có thắc mắc, các bạn hãy:
 Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
 Gửi inbox trên fanpage của B.U.S0064 0065 0066

0067