CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

WATER TREATMENT 2: REED BED

DIAGRAM COMPLETION – EXERCISE 6

Sau khi hoàn thành bài tập bên dưới, các bạn có thể kiểm tra đáp án tại đây: Answer Key – Diagram Completion – Exercise 6

Nếu các bạn có thắc mắc, các bạn hãy:
 Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
 Gửi inbox trên fanpage của B.U.SPage 1 Page 2 Page 3

2

Click vào đây để xem đáp án

17. sludge

18. sand

19. gravel