CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Cam kết đảm bảo thành công

Nhằm đảm bảo học viên đạt được điểm IELTS, B.U.S cung cấp cho học viên những lợi ích sau:

o Nhận được sự hỗ trợ từ giáo viên khi đến học tại thư viện của trung tâm bất cứ khi nào trong thời gian hoạt động của trung tâm.

 o Được giáo viên và giáo viên trợ giảng thường xuyên sửa bài tập về nhà.

o Được học lại khoá học miễn phí nếu học viên không đạt điểm đậu vào cuối khoá. Các tiêu chí đánh giá bao gồm sự hiện diện của học viên, bài tập về nhà, bài kiểm tra giữa khóa, cuối khóa và những bài kiểm tra khác. Đối với một vài trường hợp, lời nhận xét của giáo viên cũng được xem như một trong những yếu tố quyết định việc đậu hay rớt của học viên

Nếu học viên không đạt được điểm IELTS mong muốn sau khi hoàn thành các khoá học tại trung tâm, trung tâm sẽ hoàn trả 50% học phí khoá học.